Trekningsliste Lotteri Brekkeløypas venner

Posted by Knarvikmila on 12. Jan 2017

Trekninga i Lotteri Brekkeløypas venner er nå utført. Det var Espen Vesterås som vann hovudpremien , reisegåvekort med verdi kr. 5.000. Gunnlaug Ulvik vart trekt ut som vinnar av 2. premie, eit gåvekort frå Knarvik Senter med verdi kr. 2.000. Resten av vinnarane finn du her. Premien vert sendt dei neste dagane

Som ein del av lotteriet vart alle som kjøpte ei heil loddbok medlemm i Brekkeløpas venner. Det er no totalt 312 personar som er medlem i Brekkeløypas venner, Imponerande. Ein kjem tilbake til når T-skjorten er klar. Det vil nok ta 14 dager til 3 veker. Dato for handlekveld med gode rabattar hjå Atleten, Knarvik Senter kjem ein også tilbake til. Pengan som ein fekk inn på lotteriet skal gå til generelt vedlikehald og ny grus i løypa.Nyttårsmarsj - Brekkeløypa 16. januar kl 1900

Posted by Knarvikmila on 6. Jan 2017

Vi invitera med dette alle brukarar av "Brekkeløypa" - alle De som går, joggar, trenar og alle andre til Nyttårsmarsj. Denne dagen er ofisiell oppstart av "Lettare til fots 2017". "Lettare til fots" er vårt gratis treningstiilbod, kor vi tilbyr sosial fellestrening 2 gonger i veka. Gruppas trenarar er tilstades denne kvelden om ein ønskjer meir informasjon om prosjektet.

Tidspunkt: Mandag 16. januar kl. 19.00. Henting av startnr. frå kl 1830.

Møtestad: Ved gamle sekretariatet / Nordre del av Knarvik stadion

Påmelding her.

Pris kr. 100,- Medlemmar Brekkeløypas Venner kr. 0,-. NB! Medlemmer er allereie påmeldt.

  • Kun førehandspåmeldin
  • Inga tidtagning
  • Løype: Brekkeløypa.
  • Løypelengde: Ein kan velja 2-3-4 eller 5 rundar
  • Det vert Gløgg og Olden vatn ved målgang
  • Premiering til deltakarane
Levert av IdrettenOnline